18.02.2021 | Kolpino Bowling Cup XXXII @ Formula Bar